Otoko no Zeitaku |中央药品有限公司

Otoko no Zeitaku保健食品

黑马卡提取物

点击上面的图片,产品图片将会改变

价格

2,200日元 + 消费税

内容

60粒

原材料名称

L-瓜氨酸,锌酵母/ L-精氨酸,L-瓜氨酸,L-瓜氨酸,锌酵母/ L-精氨酸, 蔗糖脂肪酸酯,Carplex,虫胶

用量・用法

1天3~4粒作为指导,用水或热水服用。

营养成分指示(每4粒1.3g)

能源

5.11Kcal

蛋白质

0.66g

油脂

0.07g

糖类

0.46g

盐当量

2.60mg

主要成分表 (每4粒1.3 g)

黑马卡提取物粉末

240mg

菊糖(膳食纤维)

208mg

啤酒酵母

206mg

L-精氨酸

200mg

大和结束

120mg

库拉查大坝提取物

110mg

L-瓜氨酸

100mg

锌酵母(锌10%)

60mg